Znany jest ju tegoroczny harmonogram Pastwowych egzaminw weryfikacyjnych dla Egzaminatorw oraz kandydatw na egzaminatorw Prawa Jazdy. Zapraszamy do lektury... i nauki ;)

Szanowni Pastwo.

W roku 2014 egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorw i kandydatw na egzaminatorw osb ubiegajcych si o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym bd prowadzone wedug nastpujcego harmonogramu:

1) 01-02.03.2014 r.- WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny;

(termin przyjmowania wnioskw i opat do 3.02.2014 r.)

2) 15-16.03.2014 r. ? WORD Czstochowa, ul. Hallera 1 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny;

(termin przyjmowania wnioskw i opat do 17.02.2014 r.)

3) 29-30.03.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny

(termin przyjmowania wnioskw i opat do 3.03.2014 r.)

4) 12-13.04.2014 r. - WORD Czstochowa, ul. Hallera 1 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 17.03.2014 r.)

5) 26-27.04.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 31.03.2014 r.)

6) 24-25.05.2014 r. - WORD Czstochowa, ul. Hallera 1 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 28.04.2014 r.)

7) 14-15.06.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 19.05.2014 r.)

8) 30-31.08.2014 r. - WORD Czstochowa, ul. Hallera 1 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 4.08.2014 r.)

9) 13-14.09.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 18.08.2014 r.)

10) 27-28.09.2014 r. - WORD Czstochowa, ul. Hallera 1 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 1.09.2014 r.)

11) 18-19.10.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 ? egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wnioskw i opat do 22.09.2014 r.)UWAGA!

Plan umoliwia przystpienie do ww. egzaminw niezalenie od miejsca zamieszkania osoby przystpujcej do egzaminu.

W kadym terminie planuje si 1-3 sesji egzaminacyjnych w zalenoci od iloci zgosze.

Opaty egzaminacyjne:

Kategoria "A"

Egzamin teoretyczny - 100 z Egzamin praktyczny - 200 z

Kategoria "B"

Egzamin teoretyczny - 100 z Egzamin praktyczny - 250 z

Kategoria "C"

Egzamin teoretyczny - 100 z Egzamin praktyczny - 300 z

Kategoria "D"

Egzamin teoretyczny - 100 z Egzamin praktyczny - 300 zEgzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorw przystpujcy do egzaminu powinni dokona opat za egzamin na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Wsplna 2/4

00-926 Warszawa

nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytu wpaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorw i kandydatw na egzaminatorw; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

W przypadku:

- dokonania opaty za egzamin w wysokoci innej ni okrelona obowizujcymi przepisami,

- dokonania opaty niezgodnie z zakresem egzaminu okrelonym we ?Wniosku ??,

- dokonania opaty przez osob inn ni wymieniona we ?Wniosku ??,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjty na egzamin.

UWAGA!

1. Informuj, i podstaw zakwalifikowania na egzamin weryfikacyjny jest prawidowo wypeniony wniosek (w zaczeniu). Z uwagi na nowy wzr, wnioski skadane w latach ubiegych nie bd rozpatrywane.

2. W przypadku osb przystpujcych do egzaminu w zakresie kategorii C i D prawa jazdy wymagane jest zawiadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Komentarze i opinie:

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl