Opublikowany zosta (w kocu) Harmonogram egzaminw weryfikacyjnych dla egzaminatorw i kandydatw na egzaminatorw w 2012 roku.

Zgodnie z planem zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza ? w roku 2012 egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorw i kandydatw na egzaminatorw osb ubiegajcych si o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym bd prowadzone wedug nastpujcego harmonogramu:

1) 28-29.04.2012 r. ? WORD Piotrkw Trybunalski ul. Gliniana 17
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dzkie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. witokrzyskie w zakresie kategorii ABCD;

2) 12-13.05.2012 r. ? WORD Pozna ul. Wilczak 53
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. wielkopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubuskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. zachodniopomorskie w zakresie kategorii ABCD

3) 19-20.05.2012 r. ? PORD Gdask ul. Rwna 19/21
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. pomorskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. warmisko - mazurskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. kujawsko-pomorskie w zakresie kategorii ABCD;

4) 26-27.05.2012r. ? WORD Warszawa ul. Odlewnicza 8
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. mazowieckie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podlaskie w zakresie kategorii ABCD;

5) 02-03.06.2012r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. lskie w zakresie kategorii ABCD;

6) 23-24.06.2012 r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. lubelskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podkarpackie w zakresie kategorii ABCD;

7) 30.06-01.07.2012 r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dolnolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. opolskie w zakresie kategorii ABCD;

8) 07-08.07. 2012 r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. maopolskie w zakresie kategorii ABCD;

9) 08-09.09.2012 r. ? WORD Piotrkw Trybunalski ul. Gliniana 17
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dzkie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. witokrzyskie w zakresie kategorii ABCD;

10) 15-16.09.2012 r. ? WORD Pozna ul. Wilczak 53
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. wielkopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubuskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. zachodniopomorskie w zakresie kategorii ABCD

11) 22-23.09.2012 r. ? PORD Gdask ul. Rwna 19/21
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. pomorskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. warmisko - mazurskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. kujawsko-pomorskie w zakresie kategorii ABCD;

12) 29-30.09.2012r. ? WORD Warszawa ul. Odlewnicza 8
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. mazowieckie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podlaskie w zakresie kategorii ABCD;

13) 06-07.10.2012r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. lskie w zakresie kategorii ABCD;

14) 13-14.10.2012 r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. lubelskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podkarpackie w zakresie kategorii ABCD;

15) 20-21.10.2012 r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dolnolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. opolskie w zakresie kategorii ABCD;

16) 27-28.10. 2012 r. ? WORD Czstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. maopolskie w zakresie kategorii ABCD;


Uwaga:
- w kadym terminie planuje si 2 ? 6 sesji egzaminacyjnych w zalenoci od iloci zgosze,
- w poszczeglnych terminach na egzamin, w uzasadnionych przypadkach, w miar moliwoci mog by przyjci kandydaci na egzaminatorw i egzaminatorzy z innych wojewdztw ni wskazane w planie.


Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorw przystpujcy do egzaminu powinni dokona opat za egzamin w wysokoci okrelonej w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz.2162, z pn. zm.) na konto:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Biuro Finansowe
ul. Chaubiskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
tytu wpaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorw i kandydatw na egza-minatorw; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.


W przypadku nieprawidowego zakwalifikowania na egzamin lub:

- dokonania opaty za egzamin w wysokoci innej ni okrelona obowizujcymi przepisami,
- dokonania opaty niezgodnie z zakresem egzaminu okrelonym we ?Wniosku ??,
- zaczenia do ?Wniosku ?? nieczytelnej kserokopii dowodu opaty egzaminacyjnej,
- dokonania opaty przez osob inn ni wymieniona we ?Wniosku ??,
- dokonania opaty egzaminacyjnej w latach poprzednich

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjty na egzamin.

Komentarze i opinie:

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl